< Takaisin blogiin

30/10/2017

Aloittelijasta Internet-markkinoinnin sankariksi -koulutus

Lataa esitys (PDF)

Tällä kertaa LumoLink pyydettiin kouluttamaan tulevia yrittäjiä. Oulussa pidetyssä koulutuksessa haasteena oli se, että koulutettavat olivat hyvin eri toimialoilta ja toisaalta myös se, että vain harvalla oli aikaisempaa markkinointikokemusta. Myös tietämys aiheesta vaihteli suuresti. Kaikkia kuitenkin kiinnosti sähköinen markkinointi, sillä he tiesivät sen olevan nykyaikana kustannustehokas tapa ja heille yrittäjinä varmasti elintärkeä keino saada asiakkaita.

Ruohonjuuritasolta sähköisen markkinoinnin sankariksi

Teimme koulutuksen nimeltä ”Aloittelijasta Internet-markkinoinnin sankariksi”. Siinä käsiteltiin sähköistä markkinointia siitä olettamuksesta ja lähtöasetelmasta, että koulutettava henkilö ei ole ikinä tehnyt sähköistä markkinointia.

Koulutuksessa kerroimme, mitä sähköinen markkinointi käytännössä voi olla ja miten se toimii. Kävimme läpi markkinoinnin perusasioita ja sitä, miten Internet-markkinointi poikkeaa tavallisesta markkinoinnista – eli mikä on sen ero perinteiseen mainontaan, missä se on parempi ja missä taas mahdollisesti huonompi. Selitimme keskeiset termit, kuten asiakashankintahinta, joka on äärimmäisen tärkeä mittari Internet-mainonnassa.

Internet-markkinoinnin kohdentamista emme suinkaan sivuuttaneet, vaikka se monimutkainen asia onkin. Se on toki mutkikas, mutta samalla se on täynnä mahdollisuuksia. Jos verrataan perinteiseen mainontaan, niin nykyään mainonta Internetissä on mahdollista kohdentaa hyvin, hyvin pienelle joukolle ihmisiä. Erilaisia kohdennusmahdollisuuksia esittelimme koulutuksessa monipuolisesti.

Markkinoinnin perusasiat haltuun esimerkkien avulla

Kävimme läpi markkinoinnin perusasioita, kuten sosiaalista mediaa, hakukoneoptimointia, sähköpostimarkkinointia, maksullista mainontaa ja muita sähköisen markkinoinnin keinoja. Koulutuksen aikana tarkastelimme myyntiputkea verkossa. Pohdimme, miten myyntiprosessi verkossa poikkeaa perinteisestä myyntiprosessista. Koulutuksessa otimme esiin mahdollisimman paljon erilaisia esimerkkejä.

Markkinoinnin perusstrategioita Internetissä katsottiin myös tarkemmin. Lähinnä sitä, miten erilaisissa jakelukanavissa voi menestyä, eli sosiaalisen median strategioita. Opastuksellamme jokainen aloittava yrittäjä loi omalle yritykselleen Internet-markkinoinnin strategian, joita sitten yhdessä tuunattiin koulutuksen aikana. Koska läsnä oli sekä B2C- että B2B-ihmisiä, kävimme läpi, miten myynti Internetissä eroaa B2C-yrityksessä verrattuna B2B-yritykseen. Lyhenteistä B2C tarkoittaa ”Business to Consumer” ja B2B puolestaan tulee sanoista ”Business to Business”.

Lukuisten esimerkkien kautta toimme esiin myös omia asiakascasejamme. Näin saimme hyvin monipuolisesti kerrottua, miten olemme itse tehneet mainontaa ja minkälaisia strategioita erilaiset yritykset käyttävät omassa sähköisessä markkinoinnissaan.

Tulosten mittaus ja markkinointiprosessin nopeus avainasemassa

Koulutuksessa kerroimme viestinnän perusasioita ja millä tavalla tulisi viestiä Internetissä, jotta viestintä synnyttäisi kaupankäyntiä. Paneuduimme siihen, miten tulee viestiä ja miten voidaan varmistaa kilpailuedun esiintulo viestinnässä.

Kävimme toki läpi myös tulosten mittausta, sillä yksi Internet-markkinoinnin parhaista puolista on juuri se, että melkein kaiken voi mitata tavalla tai toisella. Lisäksi tutustuimme suurimpiin trendeihin Internet-markkinoinnissa, mutta myös siihen, miten nämä trendit vaikuttavat Internet-markkinointiin ja sen tulevaisuuteen.

Käsittelimme myös markkinointiviitekehystä. Internet-markkinointi ei ole sitä, että suunnitellaan vuosia, sitten tehdään jotain ja se on siinä. Internet-markkinointi on erittäin nopeaa, minkä takia itse prosessi on jopa tärkeämpi kuin se, mitä tehdään. Osallistujien kanssa läpikävimme sitä, millaiset prosessit Internet-markkinoinnissa tuottavat eniten hyötyä ja miten markkinointiprosessia Internetissä tulisi tehostaa eli optimoida.

Selitimme, millaisia etuja pienellä yrityksellä on Internet-markkinoinnissa. Pienellä yrityksellä on lähtökohtaisesti pienemmät mahdollisuudet, mutta koska sillä markkinointisykli on paljon nopeampi, niin pieni Internet-markkinointiin panostava yritys löytää paljon nopeammin uusia keinoja. Nopeasti löytämillään uusilla ja tehokkailla keinoilla pienen yrityksen on mahdollista saada aikaiseksi parempia tuloksia.

Koulutukseen osallistuneille annoimme paljon vinkkejä ja opastimme, miten sähköiseen markkinointiin voi syventyä perinpohjaisemmin, jos aihe kiinnostaa. Tarvitseeko sinunkin yrityksesi päivitystä sähköisen markkinoinnin asioissa? Tarjoamme räätälöityjä ja monipuolisia sähköisen markkinoinnin koulutuksia yrityksille ja sidosryhmille – niin aloittelijoille kuin ammattilaisillekin. Ota yhteyttä ja tule Internet-markkinoinnin sankariksi.

Oletko hankkimassa yrityksellesi kotisivuja?

Keräsimme tärkeimmät asiat, joita kannattaa ottaa huomioon uusia sivuja hankkiessa. Voit itse peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

Tilaa uutiskirjeemme ja saat kotisivujen ostajan oppaan ilmaiseksi