< Takaisin blogiin

23/04/2013

Responsive retrofitting — jälkiasenteista mukautuvuutta

Vuosi vuodelta mobiilipäätelaitteiden osuus verkkoliikenteessä kasvaa. Suomalaisilla sivustoilla StatCounterin tilastojen perusteella vuoden 2011 aikana mobiililaitteiden osuus oli noin 5-8% luokkaa. Vuoden 2012 tilastot ovat 10-15% suuruiset ja 2013 optimistinen arvio liikkuu 20% tuntumassa. Eli kasvu on selkeä ja voimakas.

Viime vuoden aikana webbisuunnittelussa nousi esiin Responsive Web Design (RWD) eli responsiivinen websuunnittelu. Samasta asiasta puhutaan käytettäessä termejä skaalautuva tai mukautuva sivusto. Tällä tarkoitetaan websuunnittelua jossa sivusto suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se mukautuu mahdollisimman hyvin kaikenlaisiin päätelaitteisiin. Merkittävä etu “perinteiseen” toteutukseen on sisällön julkaisun suoraviivaistaminen. Sisältö syötetään kerran ja se tarjoillaan kaikille laitteille. Lisäksi responsiivinen suunnittelu on täysin sisällönhallintajärjestelmäriippumaton, eli ei varsinaisesti vaadi tukea käytössä olevalta järjestelmältä. Valitettavasti osa järjestelmistä asettaa omat rajoitteensa.

Yleensä responsiivinen sivusto toteutetaan alusta alkaen uuteen ulkoasuun. Tällöin kokemus voidaan optimoida parhaiten kaikille päätelaitteille. Mikäli sivuston ulkoasu on kohtalaisen tuore eikä sen sen muutokselle ole tarvetta responsiivisen sivuston rakentaminen saattaa tuntua turhalta. Vaihtoehdot eivät kuitenkaan lopu tähän.

Jälkiasenteista mukautuvuutta

Responsive Retrofitting tarkoittaa responsiivisen eli mukautuvan sivuston rakentamista staattisen leveyden omaavan sivuston pohjalta. Kyseessä on kustannustehokasta tapa saada rakennettua kaikille päätelaitteille skaalautuva sivusto ilma, että rakennetaan erillistä mobiilisivua.

Staattisen sivuston mukauttaminen reagoivaksi on kohtalaisen suoraviivainen prosessi. Teknisesti puhutaan javascriptistä, media querystä ja mukautuvasta gridistä sekä refaktoroinnista. Käytännössä sivuston rakenne analysoidaan ja tyylitiedosto pilkotaan mukautuvaksi.

Responsive Retrofittingin ajatusmaailmaan kuuluu tietyissä määrin oikominen. Kun RWD-sivustoa tehtäessä voidaan miettiä toiminnallisuus ja rakenne alusta alkaen kaikille laitteille, eletään Retrofittingissä olemassa olevan rakenteen ja toiminnallisuuksien kanssa. Niinpä toiminnallisuutta karsitaan tai mukautetaan mikäli mahdollista. Hyvin harvoin rakenteita muutetaan tai toiminnallisuuksia lisätään.

Ei jokaiseen projektiin

Responsive Retrofitting ei kuitenkaan ole vastaus sellaisissa tapauksissa, joissa rakennetta joudutaan muuttamaan radikaalisti. Tällaiseen tilanteeseen saatetaan joutua, jos olemassa oleva sivusto on teknisesti huono. Lisäksi taustajärjestelmän (CMS) kankeus saattaa rajoittaa merkittävästi Retrofittingin toteutusta. Tällöin vaihtoehtoina ovat erillinen mobiilisivusto tai kokonaan uusi responsiivinen sivusto.

Yhteenveto

Responsive Retrofitting on erittäin hyvä vaihtoehto, kun yrityksellä ei ole tarvetta lähteä uusimaan sivuston ulkoasua. Näin olemassa olevalle ulkoasulle ja rakenteelle saadaan hyvinkin muutama lisävuosi ennen suurempaa päivitystä. Lopputuloksena Responsive Retrofitting tarjoaa pääsääntöisesti toimivan sivustokokonaisuuden kaikille päätelaitteille. Toteutus on kompromissi mutta ei suinkaan negatiivisessa mielessä.

LumoLinkin sivustoon on toteutettu Responsive Retrofitting.

Oletko hankkimassa yrityksellesi kotisivuja?

Keräsimme tärkeimmät asiat, joita kannattaa ottaa huomioon uusia sivuja hankkiessa. Voit itse peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

Tilaa uutiskirjeemme ja saat kotisivujen ostajan oppaan ilmaiseksi